Salvador Giner presenta "La nissaga catalana del món clàssic"

El president de l'Institut d'Estudis Catalans, Salvador Giner, va defensar els valors del republicanisme i el patriotisme heretats de la tradició clàssica, incorporada als Països Catalans per autors, com ara, Francesc Eiximinis, el qual "és un dels fundadors del pensament republicà europeu i vinculà la seva teoria de la llibertat pactada i del bon govern, 'Lo regiment de la cosa pública', amb el que era la llibertat per als clàssics, no solament per als grecs sinó també per als romans amb la seva 'pietas civica', que rea la pietat que tenien per la pàtria, és a dir, el conreu del patriotisme".

L'enquesta

La sentència està cuinada i ben cuinada?
 I ara... que malpensats....
 Cuinada i ben macerada...
Jordi Gomis. En memòria

Twitter Reagrupament